Các giai đoạn thử thách cho giảng viên muốn làm bằng đại học

Các giai đoạn thử thách cho giảng viên muốn làm bằng đại học
Các giai đoạn thử thách cho giảng viên muốn làm bằng đại học

Việc bổ nhiệm vào biên chế trường làm bằng đại học là nhắm bảo đảm quyền tư do học thuật và tạo điều kiện đảm bảo kinh tế cho những cá nhân có năng lực và nguyện vọng theo đuổi lĩnh vực giáo dục lâu dài. Qua quá trình này các giáo viên sẽ được công nhận là cán bộ chính thức sau khi họ trải qua các giai đoạn thử thách. Có ít nhất 60% giáo viên của các trường làm bằng đại học và cao đẳng là thành viên chính thức. Họ chỉ bị sa thải khi trường tiến hành lại cơ cấu tổ chức và chương trình học, hoặc gặp những khó khăn về tài chính

Xem thêm :

Các giai đoạn thử thách cho giảng viên muốn làm bằng đại học

Một số nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục, các tổ chức đánh giá xếp hạng và cả người dân trong nước lo rằng, nếu tỉ lệ cán bộ giảng dạy biên chế của trường quá lớn thì đội ngũ giáo viên và học giải với sức sáng tạo lớn sẽ không có cơ hội phát triển trong lĩnh vực giáo dục. Tình trạng này đặc biệt trở nên nghiêm trọng sau khi chính quyền ban hành luật cấm các trường buộc các thành viên của khoa nghỉ hưu vào năm 1994. Sinh viên sau cử nhân cũng không muốn phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực giáo dục đại học và làm bằng đại học giá rẻ nếu họ thấy it có cơ hội tuyển dụng

Một số trường đặt ra các hạn chế về số lượng hay tỉ lệ cán bộ khoa chính thức và chỉ bổ nhiệm thêm khi có chỗ trống. Một số trường áp dụng cơ chế thay thể cho hệ thống biên chế. Một số áp dụng chính sách tuyển dụng song song, theo đó một thành viên của khoa có thể được bổ nhiệm thành cán bộ biên chế hoặc không biên chế. Một số trường thì chọn cách ký hợp đồng có thời hạn nhiều năm thay vì bổ nhiệm cán bộ chính thức hoặc cho phép các thành viên của khoa được chọn một trong hai cách này. Cũng có trường cho các thành viên khoa được chọn giữa việc trở thành cán bộ biên chế hoặc một cơ hội hấp dẫn hơn, như giảng dạy ở nước ngoài sau chỉ 4 năm công tác.

Các giai đoạn thử thách cho giảng viên muốn làm bằng đại học
Các giai đoạn thử thách cho giảng viên muốn làm bằng đại học

Đánh giá cán bộ giảng dạy

Thông thường, hằng năm các cán bộ giảng dạy được các sinh viên, đồng nghiệp và ban quản trị trường bình chọn, đánh giá. Việc cho điểm tùy theo mức độ ưu tiên đối với mỗi tiêu chuẩn đặt ra của trường trong số các yếu tố : chât lượng giảng dạy, nghiên cứu, tinh thần phục vụ cho trường làm bằng đại học có hồ sơ gốc, những đóng góp cho cộng đồng và địa phương. Quá trình đánh giá cũng khác nhau giữa các trường.

Việc đánh giá chất lượng giảng dạy thường được dựa trên một bảng câu hỏi đặt ra cho sinhv iên đang theo học ở các khoa. Một số trường cũng áp dụng hình thức các đồng nghiệp đánh giá chéo cho nhau. Đánh giá chéo giữa các đồng nghiệp dựa trên việc xem xét các hoạt động chuyên môn của một cá nhân nào đó trong năm vừa qua, đánh giá những tác động lâu dài của các hoạt động này, thông qua các buổi dự giờ, và những kỳ vọng đặt ra đối với những đóng góp của các nhân đó trong tương lai.

Việc đánh giá cán bộ khoa có một ảnh hưởng rất quan trọng, vì nó quyết định đến việc cán bộ khoa đó có được tăng lương, gia hạn hợp đồng, vào biên chế, được tặng các danh hiệu hay giải thưởng của trường, được đề bạt vào một số chức vụ trong các hội đồng trường trực hay không. Ở nhiều trường đại học lớn, kết quả đánh giá của sinh viên đối vơi các khóa học của khoa còn được công bố rộng rãi trong trường hoặc được đăng tải trên các tờ báo của trường.

Các vấn đề liên quan đến sinh viên

So với trước đây, nền giáo dục trường làm bằng đại học tại tphcm và cao đẳng ở trong nước hiện nay mở cửa rộng hơn. Có khoảng 70% dân số có thể theo học ở các trường đại học và cao đẳng.

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, quốc hội đã thông qua đạo luật GI. Đạo luật này đã dành nhiều ưu tiên, thuận lợi cho các cựu chiến binh được theo học các trường đại học và cao đẳng, nới lỏng một số quy định nhằm giúp sinh viên muốn theo học đại học và cao đẳng có thể tìm được nhiều nguồn tài trợ hơn. Sinh viên có thể xin học bổng hoặc xin vay tiền từ chính quyền các bang, các trường đại học và cao đẳng mà họ theo học, và một số tổ chức độc lập khác để theo đuổi việc học.

Phần lớn sinh viên khi theo học ở các trường đại học và cao đẳng đều xin và nhận được một nguồn tài trợ nào đó dưới dạng các khoản vay, trợ cấp hoặc cơ hội làm thêm. Hơn 47 tỉ đô la mỹ từ nguồn ngân quỹ liên bang đã được phân bổ để tài trợ cho sinh viên đại học và cao đẳng. Ngoài ra, bản thân các trường, các tổ chức xã hội, các chính quyền  tiểu bang và một số tổ chức, cá nhân khác cũng đóng góp vào việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

Các giai đoạn thử thách cho giảng viên muốn làm bằng đại học
5 (100%) 2 votes