Các vấn đề lớn của hệ thống giáo dục làm bằng đại học cao đẳng của mỹ

Các vấn đề lớn của hệ thống giáo dục làm bằng đại học cao đẳng của mỹ
Các vấn đề lớn của hệ thống giáo dục làm bằng đại học cao đẳng của mỹ

Những vấn đề lớn của các trường làm bằng đại học cao đẳng mỹ, bao gồm : chi phí và các nguồn kinh phí, chất lượng và đánh giá ( bao gồm đánh giá chất lượng giảng dạy), các cơ hội công bằng trong việc xin học, vấn đề quản lý, công nghệ thông tin, tính minh bạch và quá trình quốc tế hóa trong giáo dục đại học và cao đẳng

Xem thêm :

Chi phí và nguồn kinh phí khi triển khai làm bằng đại học

Hiện nay, một trong những vấn đề quan trọng và phức tạp nhất trong hệ thống làm bằng đại học có hồ sơ gốc ở mỹ là chi phí đào tạo và các vấn đề liên quan đến việc tài trợ cho sinh viên. Trong 10 năm qua, học phí ở các trường cao đẳng công 4 năm đã tăng 50% ( đã điều chỉnh yếu tố lạm phát); ở các trường cao đẳng tư 4 năm, học phí tăng 35%.

Mặc dù học phí tăng ở mức tương đối ổn định ( khoảng 4%/năm) nhưng trong vài năm gần đây, việc tăng học phí đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt quan hệ công chúng, chính trị và cá nhân cho hầu hết các trường. Học phí tăng còn làm cho công chúng phải lo lắng về khả năng học tiếp lên cao ở bậc đại học và cao đẳng của họ.

Chi phí đầu tư cho các công nghệ giảng dạy

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tăng chi phí giáo dục đại học cao đẳng, trong những nguyên nhân này có việc chính quyền liên bang và các tiểu bang giảm nguồn kinh phí tài trợ cấp cho các trường; chi phí đầu tư cho các công nghệ giảng dạy mới khá cao;các trường muốn duy trì mức lương cao cho các giáo sư và nhân viên nhằm giữ được những cán bộ khoa xuất sắc nhất.

Hầu hết các trường làm bằng đại học giá rẻ đã có nhiều nỗ lực nhằm duy trì mức học phí ổn định, một số khác thậm chí còn hứa hẹn chỉ tăng học phí bằng với mức tăng lạm phát. Để giảm chi phí hoạt động, trước mắt, các trường có thể thực hiện một số biện pháp nhằm nâng ca hiệu quả quản lý. Tuy hiên, về lâu dài, các trường cần phải tìm các nguồn kinh phí và phương cách giảng dạy ưu việt và tiết kiệm hơn. Nhiều trường hiện nay chọn biện pháp cho các công ty bên ngoài đảm nhận các dịch vụ không liên quan trực tiếp đến mục tiêu giảng dạy và đào tạo ( như vấn đề ăn, ở, vệ sinh…).

Các vấn đề lớn của hệ thống giáo dục làm bằng đại học cao đẳng của mỹ
Các vấn đề lớn của hệ thống giáo dục làm bằng đại học cao đẳng của mỹ

Quà tặng đóng góp của các tổ chức cộng đồng xã hội

Quà tặng hiện đang là nguồn kinh phí đào tạo quan trọng đối với các trường đại học cao đẳng có chất lượng cao. Trong năm học 96 – 97, quà tặng chiếm gần 5% tổng thu nhập của các trường đại học cao đẳng công và 15% thu nhập của các trường tư. Trong số này khoảng 33% là đóng góp của các hội cựu sinh viên, 25% là của các cá nhân, 20% của các công ty, 20% của các tổ chức xã hội và phần còn lại của các tổ chức khác, trong đó có các tổ chức tôn giáo.

Trong số 20 trường huy động được nhiều quỹ hỗ trợ nhất trong năm học 96 – 97, có 4 trường là đại học tiểu bang, với số tiền huy động trung bình mỗi năm là 200 triệu đô la. Các nguồn đóng góp của xã hội luôn là những nguồn kinh phí đào tạo quan trọng cho các trường và ngày càng trở nên quan trọng đối với các trường công. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 200 trường huy động được các nguồn đóng góp đáng kể từ bên ngoài.

Chất lượng và đánh giá

Hiện nay, cộng đồng giáo dục đại học cao đẳng các nhà lãnh đạo chính trị và công chúng ngày càng quan tâm đến chất lượng giáo dục đại học cao đẳng ở mỹ. Những quan tâm về chất lượng đồng bộ, cũng như phương pháp giảng dạy, nghiên cứu… của các trường đã đặt ra các yêu cầu phải có những biện pháp đánh giá chất lượng một cách chính xác, trong đó bao gồm việc soạn thảo các bài kiểm tra đánh giá thành tích của sinh viên, các biện pháp đánh giá hoạt động của khoa, và những bằng chứng cho thấy các trường đã đáp ứng được những yêu cầu về hiệu quả giảng dạy.

Các nhà phê bình thường không tranh cãi nhiều về tầm quan trọng của vấn đề chất lượng, nhưng họ thường có những quan điểm khác nhau về các vấn đề như ai sẽ là người đứng ra đánh gia chất lượng của các trường và việc đánh giá chất lượng này được tiến hành ra sao. Những mối quan tâm này đã khiến các tiểu bang nảy sinh sự bất đồng về vấn đề kiểm tra trình độ chuyên môn của giáo viên và kiến thức của sinh viên.

Tổ chức chuyên nghiệp đánh giá chất lượng giảng dạy

Từ những bất đồng này, đã có ý kiến cho rằng, chính quyền liên bang và các tiểu bang được tư quyền quyết định về các biện pháp đánh giá chất lượng, trong đó có cả việc đánh giá, xếp hạng các trường. Ở cả trường công và trường tư, đa số đều có quan điểm cho rằng, việc đánh giá chất lượng của các trường thuộc về trách nhiệm của cộng đồng các trường đại học cao đẳng với tư cách là một tổng thể và các tiêu chuẩn dùng để đánh giá chất lượng của các trường cần phải được soạn thảo và xem xét bởi các tổ chức chuyên nghiệp không có liên quan đến chính phủ.

Các vấn đề lớn của hệ thống giáo dục làm bằng đại học cao đẳng của mỹ
5 (100%) 1 vote