Kiểm định chất lượng tiêu chuẩn làm bằng đại học bình dương

Kiểm định chất lượng tiêu chuẩn làm bằng đại học bình dương
Kiểm định chất lượng tiêu chuẩn làm bằng đại học bình dương

Để đảm bảo chất lượng các trường làm bằng đại học, người ta dựa trên 2 tiêu chí : tầm quan trọng của chất lượng, tiêu chuẩn cao và tính độc lập của trường đại học. Trong bối cảnh đó, tiến trình kiểm định đã phát triển trên cơ sở tự nguyên phi chính phủ và tự đánh giá. Bộ giáo dục không chịu trách nhiệm về việc kiểm định, quản lý chất lượng hay tiêu chuẩn của các trường đại học, điều mà bộ giáo dục của các nước khác thường làm

Xem thêm : 

Kiểm định chất lượng tiêu chuẩn làm bằng đại học bình dương

Có hai hình thức kiểm định, xếp loại cơ bản: kiểm định cấp trường và kiểm định chương trình. Kiểm định trường đại học cao đẳng trong việc làm bằng đại học có hồ sơ gốc là việc công nhận một trường với ý nghĩa là một tổng thể đạt được một số tiêu chuẩn chất lượng nào đó, còn kiểm định chương trình chỉ là việc công nhận chất lượng của một chương trình giảng dạy cụ thể của một trường. Việc kiểm định chương trình rất phổ biến trong các ngành, như : y khoa, luật, khoa công tác xã hội, và báo chí

Mục đích của việc kiểm định là nhằm bảo đảm cho các trường đại học và cao đẳng duy trì được các tiêu chuẩn về đào tạo chuyên môn, được quản lý tốt và có đủ tư cách để tham gia các chương trình giáo dục của tỉnh.

Để kiểm định một trường, các hiệp hội kiểm định thường cử các nhóm những nhà quản lý và ban giảng huấn của các trường khác đến tìm hiểu thực tế của trường đó và đưa ra các nhận xét, đánh giá dựa trên một loạt các tiêu chuẩn về chất lượng và tính liêm chính.

Hội đồng đánh giá các trường đại học và cao đẳng

Thông thường, các nhà chuyên môn của lĩnh vực được đánh giá cũng tham gia quá trình này. Những người đánh giá đưa ra các kết luận về đánh giá và thông báo cho trường làm bằng đại học giá rẻ các quyết định của họ. Nếu một trường hay một chương trình không đạt các tiêu chuẩn đặt ra, trường đó sẽ nhận được thông báo rằng họ sẽ không còn được công nhận đủ tư cách nếu không hoàn thiện được các tiêu chuẩn đó trong một thời gian nhất định. Hội đồng đánh giá các trường đại học và cao đẳng là cơ quan chịu trách nhiệm điều phối và giám sát việc đánh giá xếp loại các trường đại học và cao đẳng.

Kiểm định chất lượng tiêu chuẩn làm bằng đại học bình dương
Kiểm định chất lượng tiêu chuẩn làm bằng đại học bình dương

Kiểm định một trường làm bằng đại học

Việc kiểm định trường thường do các hiệp hội đánh giá khu vực hay quốc gia tiến hành. Tám hiệp hội đánh giá khu vực thực hiện việc đánh giá cho hầu hết các trường cấp bằng 2 năm hoặc 4 năm hoạt động phi lợi nhuận và một số trường dự bị.

Các hiệp hội kiểm định quốc gia thực hiện việc đánh giá cho các trường đại học và các trường chuyên ngành hoạt động vì lợi nhuận, các trường cấp bằng và làm bằng đại học tai tphcm các trường chỉ cấp chứng chỉ khóa học. Một số các trường dòng cũng được kiểm định bởi một hiệp hội quốc gia. Mặc dù kết quả kiểm định các trường thường được công nhận trong một thời hạn nhất định, thường là 10 năm, các tổ chức kiểm định cũng có quyền thực hiện việc đánh giá lại các trường hay các chương trình vào bất cứ lúc nào

Việc kiểm định cấp trường tuy mang tính tự nguyện

Nhưng rất cần thiết đối với sự tồn tại của một trường. Bởi vì, các bậc phụ huynh, học sinh và các nhà tư vấn giáo dục sẽ dựa trên cơ sở đó để quyết định việc chọn trường. Việc mất hoặc có nguy cơ bị mất chứng nhận kiểm định sẽ ảnh hưởng tới số lượng tuyển sinh đầu vào và trường đó cũng khó có thể tuyển sinh được những giảng viên giỏi.

Các trường cũng phải được kiểm định thì mới có thể xin được tài trợ của chính quyền địa phương, đây cũng là điều kiện tiền đề để nhận được hỗ trợ từ các tổ chức hội đoàn. Đối với các sinh viên muốn học tiếp lên trình độ sau cử nhân, một trong những điều kiện hàng đầu là họ phải tốt nghiệp từ một trường có kiểm định. Trong tuyển dụng, các công ty cũng ít khi công nhận bằng cấp do các trường không có chứng nhận kiểm định.

Kiểm định chương trình

Việc kiểm định này thường được áp dụng đối với các trường dạy nghề, các trường đào tạo chuyên môn hay các chương trình ngắn hạn nào đó và được thực hiện bởi các ủy ban do các tổ chức chuyên ngành quốc gia thuộc các lĩnh vực chuyên môn, như : kinh doanh, y học, nghệ thuật, múa, báo chí, kỹ thuật công nghệ, luật…. lập ra.

Mục đích là nhằm bảo đảm cho các chương trình, các trường chuyên ngành này đạt được một chất lượng đào tạo nhất định. Mỗi ủy ban đánh giá có những thẩm quyền, tiêu chuẩn đánh giá và quy trình hoạt động riêng. Nhiều tổ chức chỉ thực hiện việc kiểm định hco các chương trình của các trường đã được công nhận qua quá trình đánh giá trường.

Tuy nhiên, một số tổ chưc cũng thực hiện việc đánh giá cho các chương trình chuyên môn của các trường độc lập vốn chỉ tổ chức các khóa học ngắn hạn. Bởi vì chứng nhận kiểm định này thường được sử dụng làm cơ sở để cấp giấy phép của các cơ quan cấp giấp phép, việc tốt nghiệp từ các chương trình này có một ý nghĩa rất quan trọng đối với các sinh viên muốn xin giấy phép hành nghệ thuộc các lĩnh vực kiển trúc, nha khoa, kỹ thuật, luật, y khoa, điều dưỡng và nhiều nghề khác.

Kiểm định chất lượng tiêu chuẩn làm bằng đại học bình dương
5 (100%) 1 vote