Làm bằng đại học kinh nghiệm cho các trường phát triển hoàn thiện

làm bằng đại học kinh nghiệm cho các trường phát triển hoàn thiện
làm bằng đại học kinh nghiệm cho các trường phát triển hoàn thiện

Các trường đại học làm bằng đại học 2 năm ở trong nước, có khoảng 1727 trường đại học cao đẳng kỹ thuật và cộng đồng, trong số đó có 652 trường của tư nhân, mặc dù trước đây các trường kỹ thuật chỉ tập trung vào một số môn học thuộc lĩnh vực công nghệ, nhưng nay các trường đại học này cũng đưa vào giảng dạy một số khóa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nghệ thuật.

Để phù hợp với tình hình thực tế, tên trường cũng có thể thay đổi theo, lúc gọi là cao đẳng lúc gọi là cộng đồng hay kỹ thuật. Trường cao đẳng đại học cộng đồng, như tên gọi của nó, chủ yếu phục vụ cho một vùng, một hạt nào đó.Các trường cao đẳng đải học địa phương có 4 loại chương trình khác nhau

Xem thêm :

Các chương trình chuyển đổi khi làm bằng đại học

Các sinh viên có thể hoàn tất 2 năm học đầu về khoa học xã hội và nhân văn hay về một ngành nghề chuyên môn như : y khoa, kinh doanh, luật hay kĩ thuật công nghệ và sau đó chuyển tiếp lên đại học 4 năm để hoàn tất bằng cử nhân

kinh nghiệm làm bằng đại học cho các trường phát triển hoàn thiện

Nhiều sinh viên cần các chương trình làm bằng đại học có hồ sơ gốc được thiết kế riêng cho họ nhằm nâng cao một vào kỹ năng nào đó ( như kỹ năng đọc hay làm toán) để giúp họ có  thể tiếp tục theo đuổi việc học ở bậc đại học hay nâng cao năng lực làm việc trong nghề nghiệp của mình. Còn các chương trình hoàn thiện được thiết kế dành cho các sinh viên đã gián đoạn việc học trong nhiều năm, cần nắm bắt lại những kiến thức cơ bản, và có một giai đoạn chuyển tiếp để có thể thích nghi với cách học ở bậc đại học. Một phần lớn các sinh viên không sử dụng tiếng anh như là ngôn ngữ bản xứ cũng cần tham gia các khóa học hoàn thiện tiếng anh như là một ngôn ngữ thứ hai. Những chương trình này thường không nằm trong danh sách các môn học được cấp tín chỉ.

làm bằng đại học kinh nghiệm cho các trường phát triển hoàn thiện
làm bằng đại học kinh nghiệm cho các trường phát triển hoàn thiện

Các chương trình giáo dục thường xuyên và dành cho người lớn. Những chương trình này thường không cấp tín chỉ làm bằng đại học giá rẻ mà chỉ tập trung vào những yêu cầu phát triển nghề nghiệp hay những môn học thuộc về năng khiếu, sở thích, văn hóa hoặc phục vụ lĩnh vực giải trí

Các chương trình làm bằng đại học dạy nghề – kỹ thuật

Khoảng 60% số sinh viên của các trường đại học hai năm tham dự các chương trình lấy chứng chỉ hoặc các chương trình khác giúp học tìm việc làm, nâng cao kỹ năng làm việc và để thích nghi dễ dàng với những thay đổi trong công việc. Những chương trình này có một tầm quan trọng rất lớn đối với các lực lượng lao động dễ bị lạc hậu về kỹ năng hoặc bị dư thừa trog khoảng thời gian 2 – 3 năm

Các trường đại học 4 năm

Các trường đại học 4 năm cấp cử nhân là một hạt nhân cho tất cả các cơ sở đào tạo đại học ở trong nước phát triển. Các sinh viên thường được nhận vào một trường đại học làm bằng đại học tai tphcm nào đó, chứng không phải một khoa hay một chương trình, và được chọn chuyên ngành học cho mình sau một hoặc hai năm giáo dục đại cương. Những ngành học này có thể thuộc lĩnh vực nghệ thuật, khoa học tự nhiên, hoặc khoa học xã hội và nhân văn. Các sinh viên thường phải học hết ba lĩnh vực này vì đó là nền tảng to lớn để giúp học có thể theo đuổi việc học lâu dài sau này khi bước vào giai đoạn học chuyên ngành chính. Thời gian hai hay ba năm cuối thường được dành cho việc học các môn chuyên ngành chính mà sinh viên đã chọn

Các trường đại học tổng hợp

Đại học tổng hợp được hình thành từ một nhóm trường hoặc chuyên khoa nhỏ, và thường có nhiều trường ở cấp cử nhân (thuộc các ngành như khoa học xã hội và tự nhiên, các trường trình về các kiên thức chuyên môn như kỹ thuật công nghệ hay kinh doanh), các trường sau đại học ( các trường này có khi bao gồm một trường chuyên khoa kết hợp với các chương trình cử nhân), và các trường chuyên ngành ( sau cử nhân). Chương trình cử nhân thường bao gồm hai năm đại cương và hai năm học tập trung về một ngành học chính nào đó

Ở cả hai cấp độ cử nhân và sau cử nhân đều có một số chương trình công nghệ và chuyên ngành, như : nông nghiệp, quản trị kinh doanh, kỹ thuật công nghệ, điều dưỡng và giảng dạy. Một số ngành khác như y khoa, nha khoa, luật chỉ được giảng dạy ở cấp bậc sau tốt nghiệp ( với các chương trình dự bị ở cấp bậc chưa tốt nghiệp đại học). Ngoài ra các chương trình học lấy bằng cử nhân, các trường đại học còn tổ chức các chương trình học lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Các trường đại học nghiên cứu và giảng dạy các chương trình sau cử nhân ở cấp tiến sĩ

Làm bằng đại học kinh nghiệm cho các trường phát triển hoàn thiện
5 (100%) 1 vote