Cán bộ quản lý hành chính khác trong làm bằng đại học bao soi

Cán bộ quản lý hành chính khác trong làm bằng đại học bao soi
Cán bộ quản lý hành chính khác trong làm bằng đại học bao soi

Ở hầu hết các trường làm bằng đại học và cao đẳng, chức năng đào tạo chuyên môn thường được tách biệt với chức năng tài chính và quản trị. Chức năng quản ly và tài chính hoạt động mang tính hệ thống cấp bật hơn với sự phân chia quyền hạn và trách nhiệm khá rõ rệt.

xem thêm :

Viện phó phụ trách vụ sinh viên

Đối với các sinh viên cử nhân, những kinh nghiệm thực tiễn bên ngoài lớp học sẽ góp phần cho họ học tốt hơn. Các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên có thể bao gồm việc tổ chức các câu lạc bộ, đội nhóm, các diễn đàn, tổ chức làm báo, biểu diễn văn nghệ. Viện phó phụ trách sinh viên sẽ là ngươi chịu trách nhiệm về vấn đề chỗ ở và các vấn đề khác của sinh viên cán bộ quản lý hành chính khác trong làm bằng đại học bao soi

Trưởng khoa hoặc trưởng phân hiệu

Ở các trường đại học có nhiều khoa hay phân hiệu riêng biệt, trưởng khoa hay trưởng phân hiệu là người đứng đầu các đơn vị này

Trưởng khoa

Đơn vị cơ bản nhất của bộ phận đào tạo chuyên môn ở hầu hết các trường làm bằng đại học giá rẻ và cao đẳng là khoa ( như khoa hóa học, khoa chính trị học…). Trưởng khoa là người chịu trách nhiệm quản lý việc giảng dạy, đại diện cho quyền lợi về nhân sự, tài chính, và chương trình đào tạo chuyên môn của khoa, và đề nghị tuyển dụng giảng viên mới. Trưởng khoa đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa trưởng phân hiệu hay hiệu trưởng ( của một tổ chức lớn) hay hiệu phó chuyên mô và các thành viên của khoa. Những nhiệm vụ chính của các trưởng khoa là : cùng với các thành viên trong biên chế của ban tuyển dụng giảng viên, xem xét, đánh giá việc tái bổ nhiệm nhân sự và việc tăng lương. Trưởng khoa làm việc với bộ phận giáo vụ để phản ảnh những như cầu của sinh viên có nhu cầu làm bằng đại học giá rẻ, đóng vai trò làm cầu nối với các bộ phận khác, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các sinh viên theo học các chuyên ngành của khoa và giải quyết các vấn đề giảng dạy trong khoa. Các tru7o73ngkhoa có thể do các thành viên của khoa chuyên môn bầu ra hay do lãnh đạo nhà trường đại học chỉ định và trong một số trường hợp do cả hai bộ phận này chỉ định
Tùy theo quy mô của mình, mỗi trường đại học có thể bầu ra các cán bộ quản lý khác. Các cán bộ này thường chuyên trách về các lĩnh vực, như : các chương trình sau cử nhân, các vấn đề về ngân sách và tài chính của trường cao đẳng đại học, vấn đề tuyển sinh, tìm nguồn hỗ trợ tài chính, quản ly chỗ ở của sinh viên, tư vấn cho sinh viên nước ngoài, và một số hoạt động học tập và ngoại khóa khác

Cán bộ hành chính của phòng đào tạo

Cán bộ này là người chịu trách nhiệm chính trong việc lưu giữ hồ sơ sinh viên. Phòng giáo vụ phụ trách việc đăng ký học của sinh viên, đảm bảo các điều kiện để cấp bằng, cấp chứng chỉ, bằng khen danh dự cho các sinh viên, yêu cầu các giảng viên cung cấp điểm cho sinh viên, lưu giữ bảng điểm của sinh viên, thông báo ch phòng tư vấn sinh viên về các trường hợp sinh viên không đủ điểm nhưng vẫn muốn làm bằng đại học có hồ sơ gốc, và thông báo cho các cán bạn hay các ủy ban liên quan về các trường hợp sinh viên không đạt được các tiêu chuẩn tối thiểu. Phòng giáo vụ còn lập danh sách các sinh viên đã đăng ký; lên các lịch trình và đảm bảo các lịch trình này được thực hiện đúng hạn; sắp xếp giờ học của các sinh viên lên lớp; lên lịch thi cử; xem xét các yêu cầu thay đổi các lịch trình này

Cán bộ quản lý hành chính khác trong làm bằng đại học bao soi
Cán bộ quản lý hành chính khác trong làm bằng đại học bao soi

Trưởng phòng phát triển làm bằng đại học

Chức vụ này đôi kho được gọi là viện phó phát triển ( hay quan hệ đối ngoại, quan hệ cộng đồng). Nhiệm vụ chính của trưởng phòng phát triển là tìm nguồn tài trợ cho trường đại học, quản bá thông tin, quan hệ và thông tin sinh viên

Cán bộ quan hệ với chính quyền

Đây là một vị trí thường có ở các trường đại học công. Nhiệm vụ của người này là liên lạc với các cấp chính quyền của địa phương và của tỉnh. Đứng đầu phòng quan hệ với chính quyền thường là một viện phó phụ trách quan hệ đối ngoại. Nhiệm vụ của phòng này là lo về các vấn đề pháp lý, giao tiếp với công chúng, và liên lạc với các cơ quan, tổ chức của bang và quốc gia

Ban giảng huấn làm bằng đại học và hội đồng chuyên môn

Ban giảng huấn là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức quản lý của các trường đại học và cao đẳng. Quyền hạn của các ban giảng huấn có thể khác nhau tùy theo mỗi trường. Tuy nhiên, nhìn chung các thành viên của ban giảng huấn đều có nhiệm vụ chính là xây dựng các chương trình đào tạo và nghiên cứu cho các trường và tham gia các lĩnh vực tài chính, kỷ luật đối với sinh viên đại học và hoạch định chiến lược. Trong đa số các trường hợp, ban giảng huấn thực hiện thẩm quyền của mình thông qua hội đồng chuyên môn hay cá ủy ban.

Ở các trường đại học nhỏ hơn, các thành viên ban giảng huấn họp lại để ra các quyết định về chương trình đào tạo, phương hướng nghiên cứu và một số vấn đề khác. Hội đồng chuyên môn là một bộ phận đại diện cho ban giảng huấn, bao gồm các giáo sư đã vào biên chế. Nhiệm vụ chủ yếu của hội đồng chuyên môn là xây dựng các chương trình đào tạo và nghiên cứu. Những quyết định của hội đồng chuyên môn thường phải đưa lên hiệu trưởng va hội đồng quản trị xem xét.

Ở một số trường đại học khá, các chức năng đào tạo chuyên môn và quản lý lại được thực hiện theo một hệ thống nghiêm ngặt, trong đó hiệu trưởng và hội đồng là người có quyền lực cao nhất và quyền hạn của ban giảng huấn rất hạn chế. Còn ở các trường đại học mà ban giảng huấn có tổ chức công đoàn, chức năng quản lý cũng được tách biệt rõ ràng với chức năng giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ

Cán bộ quản lý hành chính khác trong làm bằng đại học bao soi
5 (100%) 2 votes