Người lớn tuổi quay trở lại trường làm bằng đại học ngày càng tăng

Người lớn tuổi quay trở lại trường làm bằng đại học ngày càng tăng
Người lớn tuổi quay trở lại trường làm bằng đại học ngày càng tăng

Do kết quả của việc mở rộng, thành phần sinh viên theo học ở các trường làm bằng đại học và cao đẳng cũng có nhiều thay đổi trong những năm qua. Sinh viên hiện nay có thể xuất thân từ những gia đình khá giả, cũng có thể từ những gia đình gặp khó khăn về kinh tế.

Xem thêm :

Người lớn tuổi quay trở lại trường làm bằng đại học ngày càng tăng

Sinh viên nữ hiện nay cũng chiếm số đông hơn sinh viên nam ( chiếm tỉ lệ 56%); và số sinh viên người thiểu số cũng ngày càng tăng ( chiếm tỉ lệ 27% tổng số sinh viên các trường làm bằng đại học có hồ sơ gốc cao đẳng ở trong nước), mặc dụ chưa tương xứng với tỉ lệ người mỹ thiể số trong tổng số dân mỹ. Số sinh viên nước ngoài theo học ở các trường làm bằng đại học và cao đẳng ở trong nước liên tụ tăng lên trong những năm qua ( tính đến năm 2000 là hơn 500.000 người).

Năm 1977, số sinh viên truyền thống ở bậc cử nhân ( ở độ tuổi 18 đến 22) chiếm 42% tổng số học sinh ghi danh theo học các chương trình sau trung học. Hiện nay tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn 25% vì nhiều lý do. Một số học sinh không học tiếp tục lên đại học hay cao đẳng mà đợi đến vài năm sau.

Trong thời gian này, họ thường đi làm

Một số sinh viên khác nghỉ học để đi làm, nhưng có thể học trở lại để đạt được các yêu cầu về bằng cấp, do công việc đặt ra khi họ lớn tuổi hơn. Nhiều sinh viên chỉ đi học bán thời gian, do đó kéo dài thời gian khóa học. Nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là số người lớn tuổi quay trở lại trường làm bằng đại học giá rẻ và cao đẳng ngày càng tăng.

Số sinh viên lớn tuổi hiện nay chiếm 41% số sinh viên ở các trường làm bằng đại học và cao đẳng. Độ tuổi trung bình của sinh viên đại học và cao đẳng ở trong nước hiện nay là trên 30%. Sinh viên đại học và cao đẳng có thể thuộc nhiều thành phần kinh tế, văn hóa và lứa tuổi khác nhau. Mặc dù cũng có một số sinh viên thuộc dân tộc thiểu số hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tương đối còn ít.

Người lớn tuổi quay trở lại trường làm bằng đại học ngày càng tăng
Người lớn tuổi quay trở lại trường làm bằng đại học ngày càng tăng

Sinh viên nước ngoài học tại các trường làm bằng đại học và cao đẳng tại mỹ

Trong năm học 1999 – 2000, có 514.723 sinh viên nước ngoài được nhận vào học ở các trường làm bằng đại học tại tphcm và cao đẳng trong nước. Các sinh viên này đến từ 196 nước và lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Phần đông sinh viên nước ngoài ở mỹ đến từ nhật, trung quốc, hàn quốc, ấn độ, đài loan và canada.

Khoảng 67,1% sinh viên nước ngoài đến mỹ học bằng nguồn tài chính cá nhân và gia đình. 75% sinh viên nước ngoài nhận được các nguồn tài trợ bên ngoài mỹ, trong đó trợ cấp của chính phủ tại quê hương sinh viên chiếm khoảng 4,5%. Các trường làm bằng đại học và cao đẳng mỹ là nơi cung cấp một nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng cho sinh viên nước ngoài (chiếm 18,9%), còn chính phủ mỹ chỉ tài trợ 0,6%.

Vấn đề giảng dạy

Năm học

Một  năm học của các trường làm bằng đại học và cao đẳng ở trong nước có thể kéo dài từ 32 đến 36 tuần. Một năm học thường bắt đầu vào tháng 8 hoặc tháng 9 hàng năm và kết thúc vào đầu hoặc cuối tháng 5. Hầu hết các trường làm bằng đại học và cao đẳng tạ đây đều chia năm học thành 2 học kỳ.

Một số trường khác chia năm học thành 4 kỳ, mỗi kỳ kéo dài 12 tuần gọi là quý (giữa mỗi quý có 1 tuần nghỉ); 3 quý rơi vào giữa tháng 9 và tháng 5 được xem là một năm học bình thường, và quý thứ 4 được gọi là khóa học hé. Cũng co một số ít trường chia năm học thành 3 kỳ bằng nhau.

Hầu hết các trường làm bằng đại học và cao đẳng đều có một kỳ nghỉ 2 – 3 tuần, bắt đầu vào giữa tháng 12 và kéo dài đến tháng 1. Vào dịp lễ tạ ơn, các trường cũng được nghỉ 2,3 ngày và vào mùa xuân ( tháng 3 tháng 4 hàng năm) được nghỉ khoảng 1 tuần.

Các trường làm bằng đại học và cao đẳng trong nước có năm học chia theo các học kỳ thường có cách tổ chức kỳ học hè khác nhau. Mặc dù có thời lượng bằng với các khóa học vào mùa xuân hay mùa thu, nhưng các kỳ học hè thường tập trung hơn. Thời gian của các kỳ học hè thường kéo dài từ 3 đến 8 tuần, tùy theo mỗi trường.

Chế độ tín chỉ

Sự tiến bộ của một sinh viên trong việc đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong chương trình học được đánh giá bằng các tín chỉ. Các tín chỉ này thường được tính bằng số giờ của một tín chỉ, số giờ của một học kỳ hay số giờ của một quý. Trong một học kỳ hay một quý, nếu mỗi tuần học một tiết ( một tiết học thường kéo dài 50 phút) thì tương đương với một đơn vị hay một tín chỉ.

Do đó, một môn học 3 tiết một tuần kéo dài trong 1 học kỳ hay một quý thì được tính là 3 tín chỉ. 2 -3 tiết thực hành ở phòng thí nghiệm cũng được tính tương đương với một tiết học trong lớp. Đối với sinh viên bậc cử nhân, khi theo học một chương trình bình thường thì phải đạt được 15 – 17 tín chỉ trong 1 học kỳ hay 1 quý. Đối với các sinh viên bậc sau cử nhân, con số này là từ 9 – 12 tín chỉ.

Người lớn tuổi quay trở lại trường làm bằng đại học ngày càng tăng
5 (100%) 1 vote