Quá trình quốc tế hóa các trường làm bằng đại học rmit quốc tế

Quá trình quốc tế hóa các trường làm bằng đại học rmit quốc tế
Quá trình quốc tế hóa các trường làm bằng đại học rmit quốc tế

Quá trình quốc tế hóa trường làm bằng đại học

Nhiều trường làm bằng đại học cao đẳng đang tập trung nỗ lực để quốc tế hóa các chương trình đào tại, nghiên cứu và phục vụ. Chương trình fullbright dành cho việc trao đổi sinh viên, học giả và giáo diên giữa các nước được thành lập năm 1946 là nhằm mục đích thúc đẩy các quan hệ trao đổi giáo dục quốc tế. Trong những thập niên 1950, 1960 nhiều công trình nghên cứu liên ngành đã được phát triển ở các trường đại học nghiên cứu ( và một số các trường khác) nhằm nghiên cứu về châu mỹ la tinh, châu phi, nga, châu âu, trung đông và châu á.

Xem thêm :

Các lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ, chính trị, xã hội, văn hóa và những khu vực khác của thế giới cũng được quan tâm hơn. Chiến tranh lạnh đã làm cho như cầu nghiên cứu những lĩnh vực này ngày càng tăng, và chính quyền địa phương đã hỗ trợ tài chính cho các hoạt động đào tạo, thành lập các quỹ học bổng, trợ cấp kinh phí đi lại thông qua nhiều chương trình, trong đó có những khoản trợ cấp dành cho hoạt động nghiên cứu ngoại ngữ và các nghiên cứu vùng.

Nguồn hỗ trợ tài chính này đã bị giảm đi phần nào, dưới những áp lực tài chính vào thập niên 1980, nhiều cán bộ khoa của các lĩnh vực ngoại ngữ và nghiên cứu quốc tế đã không được thay thế. Hỗ trợ của chính quyền liên bang cho các chương trình quốc tế cũng sụt giảm.

Hỗ trợ tài chính của chính quyền địa phương cho giáo dục

Chẳng hạn, kinh phí cho các chương trình giáo dục đã giảm tương ứng 43% và 14% so với đỉnh cao của nó vào thập niên 1960.Trong khi số sinh viên học tiếng nước ngoài tăng nhẹ từ năm 1990 đến năm 1998, tỉ lệ sinh viên thi vào khoa ngoại ngữ của các trường làm bằng đại học có hồ sơ gốc lại giảm từ 8,2% xuống còn 7,9% trong cùng thời gian này và chỉ còn bằng một nữa con số vào năm 1960.

Quá trình quốc tế hóa các trường làm bằng đại học rmit quốc tế
Quá trình quốc tế hóa các trường làm bằng đại học rmit quốc tế

Một vấn đề khác là liệu sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học cao đẳng có đủ kiến thức và kỹ năng về ngoại ngữ cần thiết để trở thành những công dân toàn cầu trong thiên niên kỷ mới hay không. Liệu nhà nước có thể cạnh tranh một các có hiệu quả trong trường chính trị, kinh tế, tri thức ngày càng mang tính toàn cầu hóa hay không, nhất là trong bối cảnh đội ngũ các chuyên gia và những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành được trang bị ít hơn đội ngũ sinh viên tốt nghiệp đại học ở các nước khác, từ đó họ cũng khó có thể hiểu biết và hoạt động trong môi trường quốc tế như sinh viên của các nước khác được.

Khi các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, y tế, môi trường trở nên cấp bách, nếu muốn có được những mối quan hệ kinh tế, chính trị xã hội hiệu quả, điều quan trọng là công dân của các nước khác nhau phải có khả năng hiểu biết nhau và giao tiếp với nhau một cách có hiệu quả.

Những vấn đề khác về giáo dục đại học cao đẳng

Những vấn đề khác đang có xu hướng trở thành những vấn đền chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục đại học cao đẳng, bao gồm : tính hiệu quả, lãnh đạo có hiệu quả, sự công nhận quốc tế, các mục tiêu nghiên cứu, và tỉ lệ sinh viên thành công. Nền kinh tế, những xung đột trong quan hệ quốc tế, những thay đổi về chính trị xã hội cũng sẽ tiếp tục là những vấn đề trung tâm có ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục đại học cao đẳng vào bất cứ thời điểm nào.

Quá trình quốc tế hóa các trường làm bằng đại học rmit quốc tế
5 (100%) 1 vote