Số lượng cán bộ trợ giá giảng viên trường làm bằng đại học cần thơ

Số lượng cán bộ trợ giá giảng viên trường làm bằng đại học cần thơ
Số lượng cán bộ trợ giá giảng viên trường làm bằng đại học cần thơ

Những chức danh phổ biến nhất trong trường làm bằng đại học của giảng viên là cán bộ trợ giáo, cán bộ trợ giảng, phó giáo sư, giáo sư, và giáo sư danh dự. Giảng viên bán thời gian và giáo sư danh dự không được xem là những người có thứ bậc trong khoa vì họ không phải đáp ứng những yêu cầu đặt ra đối với viêc thăng chức.

Xem thêm :

Cán bộ trợ giáo trong nhiệm vụ làm bằng đại học

Đây là chức vụ khởi điểm thường được giao phó cho những cán bộ vào biên chế nhưng không có bằng tiến sĩ, hoặc theo hợp đồng có kỳ hạn. Thời gian làm việc với tư cách là một trợ giáo thường được xem như thời gian thử thách để khoa xem xét cho vào biên chế.

Ở hầu hết các trường làm bằng đại học tại cần thơ, thời gian thử thách tối đa là 6 năm. Các trợ giáo thường được ký hợp đồng có thời hạn 1 năm. Hết thời hạn hợp đồng này, thì có thể gia hạn thêm. Thông thường, trợ giáo sẽ được đề bạt lên làm cán bộ trợ giảng sau khi đã có bằng tiến sĩ. Ở nhiều trường làm bằng đại học giá rẻ và cao đẳng, trợ giáo không được gia hạn hợp đồng nếu sau thời gian thử thách mà người đó không được đề bạt lên các chức vụ cao hơn

Cán bộ trợ giảng tại cần thơ

Một người có bằng tiến sĩ nhưng chưa qua kinh nghiệm giảng dạy thưc tế ở các trường làm bằng đại học và cao đẳng thì có thể được bổ nhiệm vào chức vụ cán bộ trợ giảng. Theo hướng dẫn của hiệp hội giáo sư đại học hoa kỳ – một tổ chức của quốc gia giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục và có những đề xuất được nhiều trường tuân theo – một cán bộ trợ giảng có thể được ký hợp đồng có thời hạn 3 năm đối với thời gian thử thách. Hợp đồng này có thể được gia hạn mỗi năm và được gia hạn tối đa đến 6 năm tùy theo số lượng cán bộ trợ giá giảng viên trường làm bằng đại học cần thơ

Số lượng cán bộ trợ giá giảng viên trường làm bằng đại học cần thơ
Số lượng cán bộ trợ giá giảng viên trường làm bằng đại học cần thơ (ảnh minh họa)

Phó giáo sư

Sau một thời gian làm việc ở cương vị là một cán bộ trợ giảng ( thường từ 5 – 7 năm) các thành viên của khoa nếu hội đủ các tiêu chuẩn cần thiết khác ( như có được bằng tiến sĩ, có thành tích giảng dạy hàng năm tốt, có nhiều đóng góp cho kha…) sẽ được đề bạt lên chức vụ phó giáo sư. Vào thời điềm này, thành viên đó cũng được xem xét trở thành cán bộ biên chế của khoa. Ở hầu hết các trường làm bằng đại học có hồ sơ gốc 4 năm hoặc đại học nghiên cứu, một người chỉ được làm cán bộ trợ giảng trong vòng 6 – 8 năm.

Nếu không được trở thành thành viên chính thức của khoa, người đo phải tìm việc nơi khác.Sau khi làm việc thêm 5 – 6 năm nữa, các phó giáo sư sẽ được xem xét đề bạt lên chức giáo sư. Các phó giáo sư không bị giới hạn về thời gian làm việc ( một người có thể làm việc ở cương vị phó giáo sư cho đến khi về hưu). Nếu phó giáo sư không được đề bạt lên giáo sư thì cũng không có nghĩa là hợp đồng chấm dứt ( với điều kiện là người đó đã vào biên chế).

Trong những năm gần đây, một số trường còn có quy định danh sách các thành viên biên chế của khoa phải được xem xét điều chỉnh lương bổng. Qua quá trình xét duyệt này, một số thành viên chính thức của khoa có thể phải thôi công tác nếu không đạt yêu cầu

Giáo sư

Giáo sư là cấp bậc chuyên môn cao nhất trong các trường đại học và cao đẳng. Để được công nhận là giáo sư, một cá nhân không những phải có một thâm niên giảng dạy nhất định mà còn phải có những đóng góp trong giảng dạy, phục vụ và thành tích trong nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của trường và của khoa

Giáo sư danh dự

Giáo sư danh dự là một danh hiệu được cấp cho những cá nhân có những đóng góp lâu dài và nổi bật cho sự nghiệp phát triển của trường làm bằng đại học tại tphcm. Chức danh này thường được xét tặng ch một thành viên của khoa khi người đó kêt thúc nhiệm kỳ công tác hoặc về hưu

Giảng viên

Giảng viên thường là chức danh dành cho các thành viên làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian và chỉ phụ trách giảng dạy một bộ môn nào đó. Chức ddanh “ giáo sư thỉnh giảng” cũng tương tự như chức danh giảng viên và thường được đặt cho những học giả có kinh nghiệm ở một lĩnh vực nào đó khi người này tham gia một khoa của một trường đại học hay cao đẳng trong một thời gian nhất định

Giảng viên bán thời gian

Chức danh này thường dành cho những thành viên làm việc bán thời gian của khoa. Đôi khi chức danh này cũng được đặt cho các giáo sư thỉnh giảng, nhất là giáo sư thỉnh giảng từ một trường đại học nước ngoài. Những giáo sư này chỉ làm việc trong một thời hạn nhất định, thường là một học kỳ hoặc một năm

Số lượng cán bộ trợ giá giảng viên trường làm bằng đại học cần thơ
5 (100%) 1 vote