Tác động của giáo dục lên vấn đề thu nhập làm bằng đại học mở

Tác động của giáo dục lên vấn đề thu nhập làm bằng đại học mở
Tác động của giáo dục lên vấn đề thu nhập làm bằng đại học mở

Chế độ ưu đãi đối với sinh viên thiểu số.

Các chế độ ưu đãi được áp dụng đối với sinh viên thiểu số nhằm mục đích tăng tỉ lệ sinh viên thuộc các nhóm người thiểu số ( nhất là người da màu và phụ nữ) trong các trường làm bằng đại học cao đẳng. Trong những năm gần đầy, đã có nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề áp dụng các chế độ ưu đãi, nhất là ở cali và texas.

Hội đồng quản trị trường đại học đã quyết định loại bỏ chế độ ưu tiên trong việc tuyển sinh. Kết quả là số sinh viên thiểu số theo học tại trường này vào năm 1998 đã giảm rõ rệt. Tình hình này cũng diễn ra tương tự ở địa phương khác

Xem thêm :

Hiện nay người mỹ gốc phi, người mỹ gốc tây ban nha hay bồ đào nha và người mỹ bản địa ngày càng tụt hậu so với người mỹ da trắng trong lĩnh vực giáo dục. Năm 1999, trong số 1 triệu người tốt nghiệp cử nhân, chỉ có 94 ngàn người mỹ gốc phi, 61 ngàn người hispanic, và 7 ngàn người mỹ bản địa.

Trong khi đó, số người mỹ da trắng tốt nghiệp cử nhân đã lên đến 800 ngàn người. Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng tạo ra nhiều thu nhập và chất lượng sống của các nhóm người thuộc các sắc tộc khác nhau ở trong nước sau này.

Tác động của giáo dục làm bằng đại học lên vấn đề thu nhập

ổ nước ngoài, tác động của giáo dục lên vấn đề thu nhập của một người là rất rõ ràng. Năm 1998, cecus bureau đã có những nghiên cứu cho thấy những người tốt nghiệp cao đẳng trung bình kiếm được 47 ngàn / năm, trong khi đó những người tốt nghiệp phổ thông trung học chỉ kiếm được 17 ngàn đô la / năm. Sự chênh lệch này cũng khác nhau giữa các nhóm người và giới tính.

Nhìn chung, trình độ học vấn và thu nhập của những người mỹ thiểu số chỉ bằng 77% người mỹ da trắng. Thu nhập của phụ nữ cũng chỉ bằng 2/3 thu nhập của nam giới. Vì vậy, các chế độ ưu tiên được đưa ra nhằm loại bỏ sự khác biệt về thu nhập giữa các nhóm do hậu quả của việc phân biệt.

Sự mất cân đối về giới trong giáo dục làm bằng đại học giá rẻ cũng đang ngày càng gia tăng. Mặc dù tỉ lệ nữ nhập học ở các trường đại học cao đẳng thường cao hơn nam ( năm 1998, có 55% số sinh viên ở các trường đại học cao đẳng là nữ), nhưng số phụ nữ lấy được bằng tiến sĩ chỉ bằng ½ so với số nam giới lấy được bằng tiến sĩ. Nữ giới là giảng viên cũng chỉ bằng ½ so với nam giới, và nữ chi chiếm 16% ở các chức vụ hiệu trưởng của các trường đại học cao đẳng.

Tác động của giáo dục lên vấn đề thu nhập làm bằng đại học mở
Tác động của giáo dục lên vấn đề thu nhập làm bằng đại học mở

Các vấn đề về quản trị.

Các vấn đề về quyền lực, thẩm quyền và trách nhiệm trong hệ thống giáo dục đại học cao đẳng ở trong nước cũng là những vấn đề phức tạp. Giữa các hội đồng quản trị và các hiệu trưởng thường có nhiều xung đột. Trong nội bộ khoa cũng thường xảy ra những bất đồng về vất đề thẩm quyền và vấn đề chuyên môn.

Hội đồng quản trị thường là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với trường của họ, nhưng họ cũng có khuynh hướng can thiệp sâu vào công việc hằng ngày của trường. Và điều này thường gây ra căng thẳng giữa hội đồng quản trị, các hiệu trưởng và các khoa.

Một số hiệu trưởng thì cho rằng, các khoa có quá nhiều quyền lực. Trong khi đó các thành viên của khoa cho rằng các vấn đề thuộc về lĩnh vực giáo dục chuyên môn của các trường phải do khoa quyết định và nhiệm vụ của hội đồng quản trị và hiệu trưởng là tạo ra một môi trường làm việc và giảng dạy hiệu quả để hỗ trợ các hoạt động của khoa.

Ở các trường công, xung đột về vấn đề quản trị còn có thể do sự can thiệp về chính trị của hội đồng quản trị. Bởi vì, hội đồng quản trị của các trường này thường do thống đốc bang chỉ định hoặc thông qua bầu cử theo pháp luật. Còn các trường tư có hội đồng quản trị riêng của mình, nên các trường này ít bị ảnh hưởng bởi các can thiệp chính trị hơn. Ở một số trường, vai trò của sinh viên trong việc quản trị trường cũng là một vấn đề gây nhiều tranh cãi

Tác động của giáo dục lên vấn đề thu nhập làm bằng đại học mở
5 (100%) 1 vote