Thu nhập chi phí các trường làm bằng đại học giả ở đà nẵng

Thu nhập chi phí các trường làm bằng đại học giả ở đà nẵng
Thu nhập chi phí các trường làm bằng đại học giả ở đà nẵng

Tài trợ cho giáo dục đại học cao đẳng

Bậc tiến sĩ là bậc học cao nhất trong hệ thống giáo dục ở cấp bậc làm bằng đại học cao đẳng ở mỹ. Trong hệ thống này có học vị tiến sĩ cấp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học phải học tiếp ít nhất 2 năm, trải qua các kỳ thi viết và vấn đáp để kiểm tra kiến thức toàn diện, và sau đó phải có một công trình nghiên cứu lớn dưới dạng luận văn. Một số loại bằng tiến sĩ khác gồm có tiến sĩ y khoa, tiến sĩ giáo dục, và tiến sĩ luật.

Tất cả các bằng cấp này đều đòi hỏi nghiên cứu sinh phải có các công trình nghiên cứu lớn sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, trải qua các kỳ thi kiểm tra kiến thức toàn diện và báo cáo tốt nghiệp dưới dạng luận văn ( ngoại trừ tiến sĩ luật và tiến sĩ y khoa).

Xem thêm :

Thu nhập và chi phí của các trường làm bằng đại học

Trong năm học 1998 – 1999, chính phủ chi ra 197 đô la mỹ, tương đương với 35 tổng thu nhập trong nước – cho giáo dục đại học cao đẳng của nước này. Tỉ lệ này phần nào phản ánh được sự quan tâm của chính phủ đối với hệ thống giáo dục đại học cao đẳng. Từ năm học 1975 – 1976, chi phí cho giáo dục đại học cao đẳng tăng hơn 70% đã có điều chỉnh lạm phát.

Để cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về chi phí, bảng sau đây liệt kê tất cả các loại chi phí điển hình của một trường làm bằng đại học giá rẻ cao đẳng tư nhân và nhà nước tính theo mức trung bình ( việc phân bổ chi phí được tính theo tỉ lệ % để tiện so sánh).

Chính quyền địa phương và chính quyền tiểu bang thường trực tiếp hỗ trợ tài chính cho hoạt động của các trường công. Chính quyền liên bang thường hỗ trợ tài chính dưới hình thức các khoản trợ cấp hoặc các khoản vay cho sinh viên. Chính quyền liên bang cũng hỗ trợ tài chính bằng cách đưa ra các giải thưởng, các khoản trợ cấp mang tính thi đua, cạnh tranh.

Trong bảng sau đây, thu từ dịch vụ có nghĩa là thu nhập mà các trường có được từ các hoạt động tạo ra nguồn thu nhập trực tiếp cho các trường và các hoạt động khác như xuất bản, cung cấp dịch vụ y tế, kinh doanh hiệu sách, thu từ tiền ăn ở của sinh viên…

Thu nhập chi phí các trường làm bằng đại học giả ở đà nẵng
Thu nhập chi phí các trường làm bằng đại học giả ở đà nẵng

Chi phí cho việc học đại học và cao đẳng đối với sinh viên và gia đình của họ.

Trong năm học 2000 – 2001, mức học phí trung bình hàng năm mà một sinh viên bậc cử nhân phải đóng như sau :
Trường cao đẳng cộng đồng ( 2 năm) 1.705 usd
Trường làm bằng đại học có hồ sơ gốc công ( 4 năm, cấp bằng cử nhân) 3.510 usd
Các trường đại học và cao đẳng tư ( 4 năm, cấp bằng cử nhân) 16.332 usd

Ngoài học phí, hàng năm – sinh viên còn phải chi trung bình 675 đô la mỹ để mua sách giáo khoa và các phương tiện học tập cần thiết khác. Những người sống nội trú còn phải đóng khoảng 6.209 đô la mỹ tiền ăn ở đối với các trường tư và 4.960 đô la mỹ đối với các trường công. Khoảng 70% sinh viên bậc cử nhân theo học các trường 4 năm phải đóng học phí hàng năm dưới mức 8000 đô la mỹ và hơn một nữa phải đóng mức 4000 đô la mỹ.
Chỉ có 6% số sinh viên theo học các trường đại học và cao đẳng phải đóng học phí trên mức 20.000 đô la mỹ / năm.

Lãi suất và sự tài trợ các nguồn kinh phí bên ngoài

Các sinh viên hội đủ điều kiện có nhiều lựa chọn giữa các trường công và trường tư vốn có mức học phí rất khác nhau. Trong 10 năm qua, chi phí theo học ở các trường làm bằng đại học tại tphcm và cao đẳng không ngừng tăng lên, nhưng các sinh viên cũng ngày càng có nhiều cơ hội xin học bổng và các nguồn tài trợ hơn. Số tiền tài trợ cho sinh viên ở mỹ hiện nay đã lên tới 68 tỉ đô, trong đó số tiền cho vay với lãi suất thấp chiếm 60%, phần còn lại chủ yếu ở dưới dạng các khoản trợ cấp.

Khoảng 70% sinh viên học toàn thời gian nhận được một hình thức trợ cấp nào đó và nó thường chiếm 40% chi phí học hành của họ. Ở các trường cao đẳng tư nhân hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sinh viên nhận được khoảng 9.460 đô la tiền trợ cấp hằng năm. Khoảng 75% số sinh viên chưa tốt nghiệp đại học chỉ phải trả dưới 10.000 đô la cho tất cả các khoản tiền, như : học phí, ăn, ở, sách vở và các chi phí sinh hoạt khác. 1/3 số sinh viên chỉ phải trả dưới 5000 đô la mỹ / năm.

Thu nhập chi phí các trường làm bằng đại học giả ở đà nẵng
5 (100%) 1 vote