Ứng dụng công nghệ thông tin để làm bằng đại học nhanh trong giáo dục

Ứng dụng công nghệ thông tin để làm bằng đại học nhanh trong giáo dục
Ứng dụng công nghệ thông tin để làm bằng đại học nhanh trong giáo dục

Công nghệ thông tin và chính sách giáo dục

Công nghệ mới và các hình thức giảng dạy mới đang làm thay đổi môi trường học tập, làm việc của các sinh viên và các khoa ở các trường làm bằng đại học cao đẳng. Những công nghệ mới này giúp sinh viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với các phương pháp giảng dạy mới, nhưng nó cũng đặt ra nhiều vấn đề về cường độ làm việc của khoa, về tài sản trí tuệ và quyền lợi của sinh viên.

Xem thêm :

Môi trường làm việc đang thay đổi nhanh chóng và việc ngày càng có nhiều người quan tâm đến chuyện học hỏi cả đời đã dẫn đến sự bùng nổ của phương thức đào tạo từ xa. Hiện nay có nhiều khóa học được đưa lên internet; các khóa học này có thể là một khóa học ngắn tập trung vào một lĩnh vực chuyên môn nào đó, cũng có thể là cả một chương trình lớn và cấp bằng bình thường. Những trường đại học ảo đang mọc lên ngày càng nhiều trên internet và tạo điều kiện cho những người có nhu cầu học từ xa có thể theo đuổi việc học ở bậc đại học cao đẳng.

Tiêu chí xếp hạng và quản lý chất lượng của các trường

Phương thức đào tạo từ xa đang mở rộng nhanh chóng cũng đặt ra những vấn đề mới về cạnh tranh, đánh giá, xếp hạng và quản lý chất lượng của các trường. Nhưng đồng thời điều này cũng mở ra cơ hội cho những ngưới có đời sống kinh tê khó khăn có thể làm bằng đại học có hồ sơ gốc. Ngoài ra, nó cũng làm phát sinh một số vấn đề về pháp lý.

Liệu giáo dục từ xa có là một mối đe dọa cho các trường đại học cao đẳng 2 hay 4 năm theo cơ chế hiện hành hay không ? Liệu các trường đại học cao đẳng có nên áp dụng phương thức đào tạo từ xa như là một phương thức đào tạo chủ yếu hay không ? Quan hệ giữa giáo viên và sinh viên sẽ ra sao, việc thảo luận, trao đổi ý kiến của sinh viên, và những hoạt động khác của nhà trường.

Làm thế nào để xã hội có thể đảm bảo cho sinh viên nhận được một phương pháp giảng dạy có chất lượng cao ? Làm thế nào để đánh giá chất lượng của các trường đào tạo từ xa một cách có hiệu quả ? Liệu các công ty có chấp nhận các bằng cấp từ xa hay không ? Internet và các công nghệ tạo điều kiện cho giáo dục từ xa có thể vươn rộng ra nhiều nơi trên đất nước, từ đó làm cho vấn đề đánh giá, phân loại và quản lý chất lượng các trường cũng trở nên phức tạp hơn.

Ứng dụng công nghệ thông tin để làm bằng đại học nhanh trong giáo dục
Ứng dụng công nghệ thông tin để làm bằng đại học nhanh trong giáo dục

Viễn cảnh và xu hướng quốc tế hóa giáo dục làm bằng đại học

Công nghệ thông tin ứng dụng giáo dục là vấn đề toàn cầu hóa cũng khiến các trường đại học cao đẳng đứng trước áp lực phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Một số trường nước ngoài quan niệm rằng toàn cầu hòa cũng là phương tây hóa, tức là chống lại những truyền thống và giá trị văn hóa riêng có của nước họ, và tìm cách tự bảo vệ mình trước những làn sóng du nhập các giá trị văn hóa mà họ cho là không đảm bảo.

Một số trường khác cho rằng, giáo dục đại học cao đẳng phải đi theo những viễn cảnh và xu hướng quốc tế và không có một nước hay khu vực nào được áp đặt những tiêu chuẩn riêng. Những tranh cãi như vậy đang ngày càng trở nên phức tạp, vì người ta lo rằng, trong tương lai tổ chức thương mại quốc tế cũng sẽ can thiệp vào những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục làm bằng đại học giá rẻ. Các nước đang phát triển thì lo rằng sẽ có nhiều hệ thống giáo dục tiên tiến hơn gây cản trở cho việc xây dưng các hệ thống giáo dục đại học cao đẳng có hiệu quả ở các nước thuộc thế giới thứ 3.

Trách nhiệm

Là một yêu cầu ngày càng có tính quan trọng mà các trường đại học cao đẳng phải chứng minh được trước các cơ quan thuế, chính phủ và các sinh viên. Đôi khi người ta cho rằng hoạt động của các trường đã đi khỏi những chức năng cơ bản của nó. Các chương trình nghiên cứu ngày càng chiếm vị trí quan trọng, và giảng dạy không cò được coi trọng như trước đây.

Kết quả là, quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật chi phối nhiều hoạt động của các trường. Tuy nhiên, đến nay có quá ít đạo luật có tác dụng, trong khi đó chính phủ ngày càng đòi hỏi cao về trách nhiệm. Chẳng hạn, một số chính quyền địa phương yêu cầu các trường trong địa phương phải đáp ứng những đòi hỏi của tỉnh và phải đạt được những chỉ tiêu trong hoạt động mà các quan chức của tỉnh đã đặt ra.

Mặc dù các trường đại học cao đẳng đang lo sợ sẽ mất dần tính độc lập của mình, song họ cũng nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm. Người ta chỉ lo là khi trách nhiệm đã được đưa lên thành một vấn đề mang tính chính trị thì giáo dục đại học và cao đẳng sẽ mất đi tính độc lập, công khai, và linh hoạt – những điều kiện cần thiết để các trường hướng tới vấn đề chất lượng và phát huy tính sáng tạo.

Ứng dụng công nghệ thông tin để làm bằng đại học nhanh trong giáo dục
5 (100%) 1 vote