Vai trò các ngành bộ giáo dục trong dịch vụ làm bằng đại học

Vai trò các ngành bộ giáo dục trong dịch vụ làm bằng đại học
Vai trò các ngành bộ giáo dục trong dịch vụ làm bằng đại học

Chính quyền liên ngành các cấp bên lĩnh vực làm bằng đại học không quản lý và cũng không phải là cơ quan tài trợ chính của giáo dục đại học như chính quyền đa số các nước vẫn thường làm thông qua bộ giáo dục đào tạo ( ngoại trừ một số trường trực thuộc ban quản lý của chính quyền liên bang như đại học công nghệ thủ đức, các học viện quân sự và 28 trường của các dân tộc thiểu số). Thay vào đó, mỗi tỉnh tự chịu trách nhiệm về hầu hết các vấn đề liên quan đến giáo dục trong phạm vi của tỉnh mình. Thẩm quyền của chính quyền tỉnh đối với các trường đại học và cao đẳng của tư nhân cũng rất hạn chế

Xem thêm :

Vai trò của chính quyền các ngành và bộ giáo dục đào tạo đại học

Bộ giáo dục đào tạo của nước tham gia ban hành các quy định về giáo dục trong một chừng mực nhất định. Các lĩnh vực quan tâm chủ yếu của bộ giáo dục bao gồm : việc sử dụng có trách nhiệm nguồn ngân quỹ của tỉnh cho các trường đại học về việc làm bằng đại học giá rẻ và cao đẳng thông qua các hợp đồng hoặc các tài trợ và cho các sinh viên theo học tại các trường này, thực thi các đạo luật có liên quan đến giáo dục đại học và cao đẳng, như đạo luật về quyền công dân, các chương trình nhằm khuyến khích phát triển một số chương trình giảng dạy, như đào tạo về ngoại ngữ và các chương trình nghiên cứu vùng, các chương trình đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho những người khuyết tật có thể theo học đại học hoặc cao đẳng, quỹ tỉnh cho công tác nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế, khoa học, nghiên cứu quốc tế, vũ trụ, và môi trường

Vai trò của mỗi tỉnh trong việc làm bằng đại học

Hầu hết các trường đại học và cao đẳng đều do các tỉnh thành lập ( đối với các trường đại học và các cao đẳng công) hoặc được thành lập theo các điều lệ ( đối với các trường tư). Chính quyền các tỉnh ban hành các luật lệ và cấp phép hoạt động thường xuyên cho các trường làm bằng đại học có hồ sơ gốc, mặc dù một số cơ quan phi chính phủ thực hiện việc kiểm định các trường. Các sơ giáo dục, ban đại học và cao đẳng của các địa phương, và trong một số trường hợp, các trường đại học của tỉnh hoặc các ủy ban đặc biệt của một số tỉnh chia sẻ trách nhiệm quản lý các trường đại học và cao đẳng trong tỉnh đó. Các trường jđại học và cao đẳng của tư nhân có hội đồng quản trị riêng nhưng đều phải tuân theo các đạo luật của tỉnh, áp dụng cho các tổ chức hoạt động vì lợi nhuận và phi lợi nhuận

Việc một trường được chính quyền của tỉnh cấp giấy phép hoạt động thì không có nghĩa là trường đó đã qua kiểm định chất lượng. Trên thực tế, nhiều trường đại học hoặc cao đẳng được chính quyền tỉnh cấp phép hoạt động không phải là những tổ chức có đủ tư cách mà chỉ là những nhà máy sản xuất bằng cấp hoạt động của các trường này chủ yếu là cấp bằng giả

Các loại trường làm bằng đại học và cao đẳng ở trong nước

Hiện nay dịch vụ các trường làm bằng cao đẳng đại học trên cả nước mọc lên rất nhiều, để có được tấm bằng đúng chất lượng và giá cả phải chăng thì ngoài việc chọn lựa trường tin tưởng và làm giống như thật thì ngoài các tiêu chí tại đây thì nên thận trọng trong việc tránh bị lừa đảo, một số đối tượng cá nhân cũng nhân danh làm bằng cấp giả nhưng khi nhận tiền đặt cọc rồi thì biến mất không liên lạc được.

Vai trò các ngành bộ giáo dục trong dịch vụ làm bằng đại học
Vai trò các ngành bộ giáo dục trong dịch vụ làm bằng đại học

Các trường ở cấp sau giáo dục phổ thông trung học của nước ta bao gồm ba loại hình chính, mỗi loại hình đều có cả trường công và trương tư :

  • Các trường 2 năm, thường gọi là trường cộng đồng, kỹ thuật hay cao đẳng
  • Trường 4 năm : các trường này thường có các khóa học chuyên môn 4 năm về giáo dục đại cương hoặc kết hợp giữa giáo dục đại cương và tiền chuyên môn
  • Các trường đại học tổng hợp : các trường này vừa có các chương trình cử nhân vừa có chương trình sau đại học và các khóa học chuyên ngành.

Tuy nhiên, tên gọi của các trường rất dễ gây nhầm lẫn, bởi vì mỗi bang đều có các quy định và truyền thống riêng. Chẳng hạn, nhiều trường vẫn được gọi là đại học nhưng lại không có các khóa học sau trình độ thạc sĩ, một số khác lại chỉ có thể tổ chức khóa học cấp bằng cử nhân mà thôi. Một số ít các trường đại học nghiên cứu có uy tín còn được gọi là viện, ví dụ : viện công nghệ thông tin hay viện công nghệ bưu chính viễn thông. Ngoài ra, còn có nhiều trường gọi là đại học hay viện không được kiểm định chất lượng nhưng vẫn cấp bằng và chứng chỉ

Vai trò các ngành bộ giáo dục trong dịch vụ làm bằng đại học
5 (100%) 1 vote